Pages Menu
Categories Menu

2101

Isparivač 45x35 kapilarni

Univerzalni isparivač 45×35 za ugradnju u sisteme raznih modela rashladnih uredjaja